Slovenska ljudska glasba je izjemna dediščina, ki smo jo prejeli od naših prednikov. Za ljudsko glasbo je značilno, da je bila prenesena iz roda v rod. Večinoma se je prenašala z ustnim izročilom, avtorji skladb pa niso znani. V Sloveniji so največ ljudske glasbe prenašali in izvajali potujoči ljudski godci, ki so  prihajali v vasi in mesta ob raznih praznovanjih. Gre za zelo pomemben del identitete našega naroda, saj v tistih časih seveda ni bilo še Folx TV-ja, niti radijskih postaj. Glasbila so si godci večinoma izdelovali sami, sčasoma so se pojavili mojstri, ki so izdelovali zahtevnejša glasbila. Najpogosteje uporabljeni instrumenti so bili: trstenke, okarina, drumelca, brač, piščal in druge. Danes imamo vrsto izvajalcev, ki nadaljujejo tradicijo ljudskih godcev in raziskujejo, ter poustvarjajo pesmi iz naše preteklosti. Če vas ta zvrst zanima vam priporočam v poslušanje zasedbo Sozvočja Slovenije. Seveda pa je neločljivi del tega tudi današnja narodno-zabavna glasba, ki je svoje osnove vzela prav iz ljudske glasbe.