Po šestem členu ustave republike Slovenije je Zdravljica slovenska himna. Če smo natančni je himna samo sedma kitica Zdravljice. Melodijo zanjo je prispeval Stanko Premrl. Prvo različico je Prešeren napisal leta 1844, z nekaj spremembami je bila objavljena 1848. Pesem je Prešeren spreminjal pogosto, včasih je kakšno kitico celo izpustil. Ohranjenih je vsaj 6 različic, ki pa se razlikujejo v malenkostih. Po obliki gre za likovno pesem, saj izpisane kitice spominjajo na obliko vinske kupice. Evropska unija je Zdravljico marca 2020 razglasila za pomembno kulturno dediščino. Da pa se ne bi počutili prikrajšane pa lahko povemo, da je Narodno-zabavna glasba od leta 2017 vpisana med našo nesnovno kulturno dediščino.