Na današnji dan leta 1880 je Thomas Alva Edison patentiral električno žarnico in spremenil tok zgodovine. Edison je patentiral še več kot tisoč izumov, čeprav večine ni izdelal sam. Najbolj znana patenta sta fonograf, ki je predhodnik gramofona in že prej omenjena žarnica. Bil je praktično brez izobrazbe imel pa je močno poslovno žilico in je znal svoje izume dobro unovčiti.Manj znano je dejstvo, da je že kot otrok slabo slišal in zato ni obiskoval šole ter ga je doma poučevala mama. Že zelo zgodaj si je doma zgradil svoj kemijski laboratorij v katerem je delal poskuse, česar pa njegova mati zaradi smradu ni mogla prav dolgo prenašati. In kaj je nauk te zgodbe? Včasih se tudi iz smradu razvije kaj dobrega.