Če iščemo jedi, ki so značilne za Slovenijo, bomo slej kot prej naleteli na kranjsko klobaso. To je klobasa, ki izhaja iz kulturne dediščine kolin in se v pisnih virih omenja že pred letom 1900. Zgodba o Kranjski klobasi pravi, da naj bi ime izviralo iz časov cesarja Franca Jožefa, ki naj bi se ustavil v gostilni v Naklem. Gostilničar mu je lahko ponudil le navadno hišno klobaso. Cesar je klobaso poskusil in navdušeno odgovoril: ”Pa saj to ni navadna, to je Kranjska klobasa!” Kranjska klobasa je zaščitena in ima določen natančen postopek priprave, izdelave in hrambe. Mene zdaj že malo daje lakota, ampak se bom zaenkrat morala zadovoljiti z duševno hrano v obliki glasbe. Vi si pa le privoščite kolikor vam duša da.