Izdajatelj

Prime Time Enterprise televizijska dejavnost d.o.o.

Hrastovec 6,
1236 Trzin,
Slovenija
ID za DDV: SI54346673 E-pošta: office@primetime.si

Razkritje po Zakonu o medijih

Lastnik medijev: PRIME TIME ENTERPRISE televizijska dejavnost d.o.o.
Hrastovec 6,
1236 Trzin,
Slovenija

Copyright

Fotografije so iz osebnih arhivov ali pa so jih poslali umetniki, producenti in glasbene založbe. Če ni navedeno drugače, ima Folx Network pravice za vse ilustracije, grafike in besedila. Nepooblaščeno kopiranje ali uporaba slik in besedil (tudi delno) zahteva predhodno pisno dovoljenje. Vse pravice pridržane. Nasprotujemo kakršni koli komercialni uporabi ter kakršnemu koli drugemu razkritju in objavljanju teh podatkov.

Povezave

Folx Network ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za dostop do gradiva oz. do gradiva na spletnih straneh, dostopnih s te spletne strani. V času povezave ni bilo po poglobljenem pregledu povezanih strani nobenega suma o vsebinah, ki bi kršile zakone v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Folx Network se zato izrecno in nepreklicno distancira od vsakršnih nezakonitih vsebin na povezanih straneh.