Med bolj ugledne ljudi v domači glasbi gotovo sodi Franci Smrekar. Je nekakšen stric iz ozadja na področju besedil in uživa izjemen ugled v strokovnih krogih. Gre za avtorja, ki je med drugim ustvaril tudi besedili Spomin na pevca še živi in Klic srca. Franci je ustanovni član in pobudnik nastanka Društva pesnikov slovenske glasbe. Dolga leta je služboval v Švici in se v Slovenijo vračal le nekajkrat na leto. To je zelo zaznamovalo njegovo avtorsko ustvarjanje. Največkrat je svoje obiske Slovenije usklajeval s terminom Vurberškega festivala. Tam je bil skoraj vedno prisoten. Je tudi pobudnik podeljevanja Šifrerjeve, Slakove in plakete Fanike Požek na tem festivalu. Franci se je pred nekaj leti vrnil in zdaj spet živi v okolici Brežic. Avtorsko delovanje sicer zadnja leta opušča, je pa ogromen njegov prispevek pri prizadevanju za kvalitetna besedila. Prepričana sem, da Franci spremlja naš program, zato ga lepo pozdravljam.