Na današnji dan leta 1455 je Johanes Gutenberg natisnil prvo knjigo. Gutenberg je bil nemški kovač, zlatar, tiskar, založnik in izumitelj. Izumil je tiskarski stroj s pomičnimi kovinskimi črkami. Izum tega stroja velja za revolucijo v tiskanju. Denar za izdelavo tiskalnika si je sposodil, zaradi česar se je pozneje zapletel v spor in bankrotiral. Prva natisnjena knjiga je bila Biblija. Natisnil je 180 izvodov, pri izdelavi pa je sodelovalo 12 delavcev. Gutenbergu so zasluge priznali šele v zadnjih letih njegovega življenja, ko je od oblasti dobil gosposki naziv. To je pomenilo, da mu je pripadal redni dohodek, ter  2180 litrov žganja in 2000 litrov vina na leto. Predvidevam, da si zadnjih let svojega življenja ni zapomnil. Verjamem, da je med našimi gledalci veliko takih, ki bi jim tudi prav prišel tak gosposki naziv.