V narodno-zabavnem glasu obstaja tudi društvo, ki združuje tiste, ki ustvarjajo besedila. To je Društvo pesnikov slovenske glasbe, ki je lani praznovalo 25 let. Združuje okrog 30 članov, ki se spoznajo na lepo besedo v rimah in tako pogosto tudi člani komisij za najboljše besedilo na slovenskih festivalih. Pravijo, da se večkrat letno zberejo na katerih srečanjih in na strokovnih razpravah in jaz si kar predstavljam, kako tako srečanje izgleda. Gotovo vsi uporabljajo rodilnik, se naslavljajo z gospod in gospa, uporabljajo predpreteklik in se onikajo v rimah. Seveda vse člane tega društva lepo pozdravljamo z valovi Folx TV in jim želimo, da bi našli lepo rimo na besedo pomaranča.